Aktualności

Działania pomocowe SZOWES w czasie pandemii koronawirusa

Czym jest SZOWES i jakie oferuje wsparcie? SZOWES to SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Działa

OFERTA SZOWES W ZWIĄZKU Z WALKĄ ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Bezpłatne udostępnienia narzędzia Dobre Wsparcie dla wszystkich podmiotów i organizacji, które tworzą lub mogą stworzyć bazę wolontariuszy/pracowników działających na rzecz osób w potrzebie w czasie kryzysu. Narzędzie

Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych. Wsparcie finansowe OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Ostateczna lista rankingowa...

Szanowni Państw, Informujemy, że 06.09.2019 uczestniczyliśmy w Konferencji pt. "Perspektywy rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w województwie zachodniopomorskim", która odbyła się przy okazji XXXII Barzkowickich Targów Rolnych "Agro Pomerania" 2019. Nasz OWES reprezentowany przez Animatora Pana Pawła Klimka oraz Koordynatora Merytorycznego Macieja Rębilasa uczestniczył w debacie "KGW - przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego. Szanse rozwoju" Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie i umożliwienie prezentacji Naszych pomysłów na rozwój KGW w subregionie stargardzkim. Jednocześnie informujemy, że pracujemy nad własnymi narzędziami wsparcia lokalnych KGW, więcej informacji podamy niebawem. ...

Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur 13 września w CES w Stargardzie został przesunięty na dzień 17.09.2019 w godz. 9:00 - 14:00. Przesunięcie dnia dyżuru spowodowane jest uczestnictwem naszych Pracowników w szkoleniu "Profesjonalista OWES", gdzie uczymy się jeszcze efektywniej działać na rzecz Państwa. Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy.  ...

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §6.2 pkt. 27 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie .miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020: Grupa inicjatywna (osoby fizyczne i/lub podmioty), której wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej ma możliwość złożenia, w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisma z wynikami weryfikacji, prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim, Fundacja Pod Aniołem, poszukuje Animatorów Lokalnych – Wolontariuszy. Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na swoje otoczenie lokalne, lubisz pracować z ludźmi, jesteś aktywny i dostrzegasz szanse rozwojowe swojej społeczności w oparciu o narzędzia ekonomii społecznej – serdecznie zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim. Miejsce wykonywania wolontariatu: obszar realizacji projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” (RPZP.07.03.00-32-K001/18), tj. powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, gryfiński, myśliborski. Biura terenowe projektu: CES STARGARD ul. Czarneckiego 2/3 pok. E 73-110 Stargard CES GRYFINO ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino CES CHOSZCZNO ul. Drawieńska 54, pok. 38, 73-200 Choszczno CES...

Facebook