Aktualności

Działania pomocowe SZOWES w czasie pandemii koronawirusa

Czym jest SZOWES i jakie oferuje wsparcie? SZOWES to SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Działa

OFERTA SZOWES W ZWIĄZKU Z WALKĄ ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Bezpłatne udostępnienia narzędzia Dobre Wsparcie dla wszystkich podmiotów i organizacji, które tworzą lub mogą stworzyć bazę wolontariuszy/pracowników działających na rzecz osób w potrzebie w czasie kryzysu. Narzędzie

Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych. Wsparcie finansowe OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szanowni Państwo, Poniżej planowany harmonogram wsparcia OWES w regionie stargardzkim w miesiącu sierpniu oraz wrześniu. Wszelkie zmiany w planowanym wsparciu będziemy sygnalizować poprzez aktualizację poniższego harmonogramu. Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciu Uwagi 1. Stły dyżur w biurze w Stargardzie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es Poniedziałek Piątek od godz. 09.00 do godz. 15.00 w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES 2. Stły dyżur w biurze w Gryfinie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Sprzymierzonych...

Szanowni Państwo, Dnia 19.08.2019 rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo - doradczym OWES. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w czerwcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowoutworzonych PS, PES przekształcających się w PS i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz o wsparcie finansowe pomostowe. Wnioski o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie...

Szanowni Państwo, Dnia 12.08.2019 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego miał niezwykłą przyjemność współorganizować spotkanie sieciujące pt. "Kierunkowanie współpracy na rzecz rozwoju lokalnej oferty turystycznej". Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności i Dialogu w Przelewicach. Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz samorządu w tym wicestarosta powiatu pyrzyckiego Pani Ewa Gąsiorowska - Nawój, która wraz z Panem Remikiem Pajorem przedstawili największe walory turystyczne powiatu, prezentując zarówno perły architektoniczne jak i skarby natury. Następnie głos zabrał Pan Damian Greś - Prezes Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej wskazując na instytucjonalne ramy organizacji turystyki w Polsce. O turystyce społecznej i jej roli w...

Szanowni Państwo, w miesiącu sierpniu konieczne okazały się zmiany w wybranych dniach dyżurów, prosimy serdecznie o uwagę: CES Stargard 02.08.2019 (piątek) - dyżur przeniesiony na 13.08.2019 (wtorek) 9:00 - 15:00 09.08.2019 (piątek) - dyżur przeniesiony na 14.08.2019 (środa) 9:00 - 15:00 16.08.2019 (piątek) - dyżur przeniesiony na 20.08.2019 (wtorek) 9:00 - 15:00   CES Choszczno 15.08.2019 (czwartek) - dyżur przeniesiony na 21.08.2019 (środa) 10:00 - 14:00   Przypominamy jednocześnie o możliwości konsultacji drogą mailową lub telefoniczną: Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie Fundacja Pod Aniołem ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es   Centrum Ekonomii Społecznej w Choszcznie Zakłąd Aktywności Zawodowej SZANSA ul. Drawieńska 54 pok. 38 (I piętro), 73–200 Choszczno tel.: 509...

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 22-24.07.2019 zrealizowaliśmy cykl szkoleniowy dla grup inicjatywnych starających się o pozyskanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szkolenia odbyły się w Nowogródku Pomorskim, a tematy szkoleń związane były z : metodytką tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania i marketingiem w PS. Serdecznie dziękujemy za aktywność i obecność ;)   ...

Facebook