Aktualności

Działania pomocowe SZOWES w czasie pandemii koronawirusa

Czym jest SZOWES i jakie oferuje wsparcie? SZOWES to SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Działa

OFERTA SZOWES W ZWIĄZKU Z WALKĄ ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Bezpłatne udostępnienia narzędzia Dobre Wsparcie dla wszystkich podmiotów i organizacji, które tworzą lub mogą stworzyć bazę wolontariuszy/pracowników działających na rzecz osób w potrzebie w czasie kryzysu. Narzędzie

Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych. Wsparcie finansowe OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szanowni Państwo, Rozpoczynamy szkolenia dla grup inicjatywnych ubiegających się o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szkolenia maja charakter obowiązkowy dla wszystkich członków grupy.  Terminy: 22.07, 23.07, 24.07.2019 (3 dni) Godziny trwania: od 9.00 do 16.00  Adres: Świetlica Wiejska - Nowogródek Pomorski (Plac Św. Floriana 8 Nowogródek Pomorski (obok dębu w centrum Wsi). Szczegółowa tematyka:  22.07.2019- ,,Pisanie biznes planu oraz zasady wydatkowania i rozliczanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych" - Trener Alicja Stępniak. 23.07.2019- ,,Zarządzanie, organizacja i planowane strategiczne w przedsiębiorstwach społecznych” - Trener Krzysztof Musiatowicz 24.07.2019 - ,,Marketing, kształtowanie oferty i komunikacja z klientem przedsiębiorstwa społecznego"- Trener Andrzej Smoliński Ważne:  -  przysługuje Państwu zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia z...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku procedurą rekrutacyjną projektu "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Lista rankingowa grup inicjatywnych niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.  ...

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków konkursu na mikrodotację w ramach projektu Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego. Biuro projektu będzie się kontaktować w najbliższych dniach ze zwycięskimi wnioskodawcami celem przygotowania umowy o dofinansowanie. Wszystkim serdecznie dziekujemy za udział w konkursie FIO 2019 Listy Rankingowe...

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że Gmina Banie oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkeigo organizacują Konferencję pt.: „TURYSTYKA SPOŁECZNA. ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW NATURALNYCH I HISTORYCZNYCH” Konferencja odbędzie się 29 maja 2019 r. (9.00 - 14.30) na dziedzińcu Zamku Joannitów w Swobnicy. Jej tematem przewodnim jest turystyka społeczna tworzona przez lokalne organizacje, mająca wpływ na rozwój wspólnot i społeczności. Ekonomia społeczna jest coraz bardziej obecna w polskiej turystyce. W ostatnim czasie, również na terenie subregionu stargardzkiego, powstały podmioty, które stawiają swoje pierwsze kroki w tej branży, pokazując, że warto być dumnym ze swoich małych ojczyzn i promować to,...

Szanowni Państwo, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin poszukuje osoby do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim na stanowisku: Doradca podstawowy Oferta 4CCES Doradca podstawowy OWES-RST Doradca kluczowy: Oferta 4CCES Doradca kluczowy OWES-RST Kluczowy doradca biznesowy: Oferta 4CCES Kluczowy doradca biznesowy OWES-RST Animator: Oferta 4CCES Animator OWES-RST Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4, (adres do korespondencji: ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin poszukuje osoby do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim na stanowisku: Doradca podstawowy: Oferta_FPA Doradca podstawowy OWES-RST Doradca Kluczowy: Oferta_FPA Doradca kluczowy OWES-RST Kluczowy doradca biznesowy: Oferta_FPA Kluczowy doradca biznesowy OWES-RST Animator: Oferta_FPA Animator OWES-RST Specjalista ds. reintegracji: Oferta_FPA...

4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki Spółdzielni Socjalnych w województwie wielkopolskim" w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Organizacja wizyty studyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki Spółdzielni Socjalnych w województwie wielkopolskim", zgodnie z programem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania. Termin składania ofert upływa dnia: 08 kwietnia 2019 r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego. Oferty należ złożyć w formie pisemnej, na...

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne” w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Organizacja wizyty studyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne”, zgodnie z programem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania. Termin składania ofert upływa dnia: 19 maja 2019 r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego. Oferty należ złożyć w formie pisemnej, na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr...

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” w związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach wyżej wspomnianego projektu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem Merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel. 663 921 836, maciej.rebilas@owes.es Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem: Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Załącznik nr 1 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia PES_PS_instytucji Załącznik nr 2 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia osoby fizycznej Załącznik nr 3 Regulamin dotacji SZOWES 2019-2023 Plan działania - indywidualna ścieżka wsparcia Załącznik nr 4 Regulamin dotacji SZOWES...

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES - OWES w regionie stargardzkim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.03.00-32-K001/18-00 Celem głównym projektu jest utworzenie 62 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i dla 15 osób w podmiotach ekonomii społecznej, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 150 podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie stargardzkim oraz wsparcie 800 [w tym 640 kobiet] osób fizycznych w regionie stargardzkim (w tym 331 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [w tym 265 kobiet], w tym 100 osób z niepełnosprawnością [w tym 80 kobiet], w tym 80 osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu [w tym 64 kobiet]) w zakresie uzyskania...

W Starych Łysogórkach 27.04.2019 odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy forsowania Odry. Wziął w nich udział m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński. Forsowanie Odry rozpoczęło się w Gozdowicach 14 kwietnia 1945 roku i trwało do 20 kwietnia. W ciężkich walkach, które utorowały wtedy 1 Armii Wojska Polskiego drogę do Berlina, zginęło ponad 2 tys. żołnierzy. Ich szczątki spoczywają na siekierkowskim cmentarzu. W tym uroczystym dniu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego również uczestniczył w wydarzeniach. ...

Facebook