Aktualności

Działania pomocowe SZOWES w czasie pandemii koronawirusa

Czym jest SZOWES i jakie oferuje wsparcie? SZOWES to SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Działa

OFERTA SZOWES W ZWIĄZKU Z WALKĄ ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Bezpłatne udostępnienia narzędzia Dobre Wsparcie dla wszystkich podmiotów i organizacji, które tworzą lub mogą stworzyć bazę wolontariuszy/pracowników działających na rzecz osób w potrzebie w czasie kryzysu. Narzędzie

Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych. Wsparcie finansowe OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - dla regionu stargardzkiego zaprasza Państwa do udziału w wizycie studyjnej pt. "Jak to robią inni, czyli dobre praktyki spółdzielni socjalnych – Spółdzielnia Socjalna Gród” Data: 15-16.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek). Miejsce i godzina wyjazdu: 5:40 Mirowo, 6:20 Swobnica, 6:40 Trzcińsko Zdrój, 7:15 Lipiany, 7:30 Dziedzice. Miejsce wizyty studyjnej: Spółdzielnia Socjalna „Gród” w Biskupicach (Byczyna) Opis wyjazdu: Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej działającej w obszarze turystyki i prowadzącej gród rycerski. Organizatorzy zapewniają: nocleg, pełne wyżywienie, transport autokarem, ubezpieczenie NNW. Organizator: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego. Aby wziąć udział w...

Zapraszamy wszystkich serdecznie na XVIII Finał Konkursu Pal i Pisanek Wielkanonych, który odbędzie się 13. kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim. Będziemy tam z Państwem od 10:15. Wejdź z nami do gry Socjeta.es! Plakat wydarzenia - kliknij tutaj...

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki spółdzielni socjalnych – Spółdzielnia Socjalna Gród” w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Organizacja wizyty studyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki spółdzielni socjalnych – Spółdzielnia Socjalna Gród”, zgodnie z programem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania. Termin składania ofert upływa dnia: 08 kwietnia 2019 r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura...

Nowy rok przyniósł nam kolejne Warsztaty Edukacji Ekonomicznej dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy. W dniach 21-24 stycznia br. gościliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie, gdzie kolejni uczestnicy pod bacznym okiem pana Arkadiusza Borysiewicza aktywnie uczyli się m.in. jak dobrze zarządzać swoim budżetem, jak oszczędzać i jak nie wpadać w pułapki kredytowe.  ...

W grudniu 2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego zorganizował dwie wizyty studyjne dla przedstawicieli nowo powstających Zakładów Aktywności Zawodowej w Choszcznie oraz Gryfinie. W pierwszej z nich do Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile pojechali przyszli pracownicy ZAZ-u z Choszczna. Druga zorganizowana została do Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku, a udział w niej wzięli przyszli instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz kadra. Dzięki udziałowi w wyjazdach, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami ZAZ, obejrzeć pracownie, zdobyć wiedzę i posłuchać o doświadczeniach pracowników z innych części Polski....

12 grudnia w Stargardzie wzięliśmy udział w spotkaniu informacyjno-animacyjnym pt. “Programy, fundusze i lokalny system wsparcia organizacji pozarządowych w regionie stargardzkim, które poświęcone zostało programom: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019, Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego. Część poświęconą działalności OWES poprowadził nasz Animator Paweł Klimek. Organizatorami spotkania byli: Narodowy Instytut Wolności, 4C Centrum Ekonomii Społecznej, Fundacja Pod Aniołem oraz Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych....

Facebook