Menu

ANIMACJA

czyli…

–  tworzenie powiązań pomiędzy PES, a administracją, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi;

–  planowanie strategiczne na poziomie społeczności lokalnej mające na celu zwiększenie potencjału gospodarczego i społecznego PES;

–  tworzenie i włączanie PES w powiązania kooperacyjne w postaci sieci, klastrów i partnerstw umożliwiające stworzenie więzi gospodarczych i wzmocnienie ekonomiczne PES;

–  tworzenia przyjaznego środowiska lokalnego;

–  partycypacja obywatelska, wzmacnianie sektora obywatelskiego, rozwój III sektora, edukacja obywatelska i podnoszenie kompetencji, realizacja usług społecznych, budowanie powiązań kooperacyjnych;

–  wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych (zamówienia publiczne, włączanie PES w realizację zadań użyteczności publicznej, rozwoju inicjatyw lokalnych, współpracy itd.) poprzez działania edukacyjne i informacyjne.


Szczegółowe informacje na temat oferty animacyjnej realizowanej przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim