Menu

DORADZTWO

Ogólne, świadczone przez doradcę kluczowego, obejmujące m.in.:

–  zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

–  zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

–  rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej;

–  zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej;

–  prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej;

Biznesowe m.in.:

–  związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta);

–  poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert;

–  przygotowywanie i praca nad biznes planem, negocjacje z instytucjami finansującymi;

Specjalistyczne, w tym:

–  Marketingowe
m.in.: planowanie marketingowe; kształtowanie elastyczności ofertowej; polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów; opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych; badania rynku; wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES;

–  Finansowe
m.in.: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), planowanie finansowe;

–  Osobowe
m.in.: zarządzanie organizacją; zarządzanie pracownikami; zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów;

–  Księgowo-podatkowe
m.in.: rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; księgowość; płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne;

–  Prawne
m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych; prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; obowiązki pracodawcy względem pracowników;


Szczegółowe informacje na temat oferty doradczej realizowanej przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim