Menu

DOTACJE I POŻYCZKI

Dotacje na utworzenie miejsca pracy mogą zostać sfinansowane ze środków Powiatowych Urzędów Pracy, jak i środków Unii Europejskiej.

Do kogo skierowane:

–  Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej

–  Podmioty uprawnione do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej

–  Podmioty ekonomii społecznej

 

Oferujemy:

•  wsparcie doradcze, w tym doradztwo biznesowe w celu opracowania założeń biznesowych przedsięwzięcia

•  szkolenia, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego

•  wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosku o dotację

•  wsparcie doradcze w procesie uruchamiania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego/powstawania miejsca pracy

 

Poza tym:

•  Podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach udzielaną przez Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE). Więcej szczegółów: www.tise.pl

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dotyczącego dotacji i pożyczek realizowanego przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim