Menu

KORZYŚCI

Jeśli jesteś przedstawicielem samorządu:

–  pomożemy Ci przeciwdziałać zjawisku bezrobocia i innym negatywnym problemom społecznym,

–  z nami odkryjesz nowe rozwiązania problemów i potrzeb Twojej lokalnej społeczności,

–  możesz przy wsparciu OWES zacieśnić dialog z mieszkańcami oraz wesprzeć tych, którzy mogą rozpocząć zmianę,

–  stworzysz nowe miejsca pracy oraz wzmocnisz lokalne organizacje społeczne,

–  dasz impuls do zmian i wzmocnisz kapitał społeczny Twojej gminy,

–  staniesz się przyjacielem ekonomii społecznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem:

–  zaczniesz działać a my wesprzemy Ciebie w Twojej aktywności,

–  odnajdziesz lub stworzysz Twoje miejsce pracy,

–  poznasz grupę ludzi, z którymi możesz rozpocząć prowadzić przedsiębiorstwo społeczne,

–  zaczniesz czerpać korzyści z ekonomii społecznej.

Jeśli jesteś przedsiębiorstwem społecznym:

–  otrzymasz wsparcie merytoryczne, finansowe i administracyjne, które pomogą Tobie w rozwoju,

–  pokonasz pierwsze kroki we własnej działalności,

–  obniżysz swoje koszty poprzez bezpłatne wsparcie księgowe, prawne i marketingowe,

–  wypracujesz optymalny model biznesowy,

–  wesprzesz rozwój Twoich usług i produktów,

–  odnajdziesz nowych klientów i/lub nowe rynki zbytu,

–  poznasz dobre praktyki.

Jeśli jesteś organizacją pozarządową (podmiotem ekonomii społecznej):

–  otrzymasz wsparcie merytoryczne i administracyjne,

–  rozwiniesz skrzydła w biznesie społecznym,

–  zyskasz stabilność finansową i miejsce pracy,

–  znajdziesz odpowiedzi na problemy społeczności lokalnej,

–  odkryjesz nowe kierunki rozwoju,

–  wyróżnisz się na tle innych organizacji,

–  staniesz się partnerem dla samorządu i firm.