Menu

O nas

Co robimy?

 –  Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej i aktualnie ważnych wydarzeń.

–  Animujemy, czyli AKTYWIZUJEMY I INTEGRUJEMY lokalne społeczności, budujemy partnerstwa, sieci i klastry.

–  Doradzamy, czyli ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY, a także pomagamy pozyskiwać nowe dotacje i zarabiać pieniądze na działalność społeczną.

–  Szkolimy, czyli UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE, jak lepiej i efektywniej działać w podmiocie ekonomii społecznej.

–  Świadczymy usługi, czyli ZWIĘKSZAMY KONKURENCYJNOŚĆ I OBNIŻAMY KOSZTY działalność organizacji pozarządowych i spółdzielni społecznych.

–  Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli DAJEMY DOTACJE I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.