Menu

KIM JESTEŚMY?

SZOWES TO SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.

Misją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Oferta SZOWES stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych środowisk, zakłada aktywizację lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów i umożliwiających poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej angażowanie osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

SZOWES – Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – prowadzona współprowadzona jest przez: Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, Fundację Nauka dla Środowiska, Gminę Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundację pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundację Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych KOMES.


Regulamin SIECI ZACHODNIOPOMORSKIEJ OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ:

  1. Regulamin SZOWES.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu SZOWES.
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu SZOWES.

Sprawozdania z działalności SIECI ZACHODNIOPOMORSKIEJ OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ:

  1. Sprawozdanie z działalności SZOWES za rok 2015.
  2. Sprawozdanie z działalności SZOWES za rok 2016.