Menu

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

czyli…

–  wspieranie powstawania i funkcjonowania na lokalnym rynku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą;

–  tworzenie nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy;

–  zapewnienie/ pomoc w uzyskaniu dostępu do kapitału (zwrotnego i bezzwrotnego);

–  zapewnienie dostępu do usług inkubacyjnych i profesjonalnej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.


Szczegółowe informacje na temat oferty realizowanej przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim