Menu

ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

czyli…

–  rozwój istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;

–  tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej.


Szczegółowe informacje na temat oferty realizowanej przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim