Menu

SZKOLENIA

–  przygotowywanie grup założycielskich;

–  tworzenie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;

–  prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej);

–  zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi;

–  aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;

–  tworzenie biznesplanów, badanie rynku, marketing, stworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów;

–  budowanie powiązań kooperacyjnych;

–  restrukturyzacja działalności;

–  zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;

–  umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.


Szczegółowe informacje na temat oferty szkoleniowej realizowanej przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim