Menu

USŁUGI

księgowe/podatkowe m.in.:

–  przygotowanie aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości;

–  sporządzanie dokumentacji do ZUS, US;

–  przygotowanie i weryfikacja danych do planów finansowych i budżetów rocznych, weryfikacja prowadzonej księgowości;

prawne m.in.:

–  postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS, w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności;

–  sporządzanie i opiniowanie pism procesowych;

–  przygotowanie porozumień, przygotowanie i weryfikacja regulaminów;

–  przekształcanie podmiotów;

–  postępowanie naprawcze;

–  likwidacja podmiotów;

marketingowe m.in.:

–  opracowanie projektu i druk logo, plakatu, ulotki, tworzenie strony www i in.;


Szczegółowe informacje na temat oferty usług realizowanej przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim