Menu

Wsparcie SZOWES

Wsparcie jest udzielane na podstawie planu usług, który jest zindywidualizowaną ścieżką wsparcia tworzoną na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania i dokonanej diagnozy i służy rozwojowi grupy/podmiotu, podniesieniu wiedzy i umiejętności wśród członków podmiotu, rozszerzeniu działalności, a przede wszystkim tworzeniu miejsc pracy.

Oferowane przez nas wsparcie świadczymy bezpłatnie, w siedzibie OWES, bądź w innym wskazanym przez klientów miejscu.