Menu

WYDARZENIA ANIMACYJNE I WIZYTY STUDYJNE

WYDARZENIA ANIMACYJNE (targi, debaty, seminaria), czyli coś, co możemy zrobić wspólnie, włączając lokalną społeczność, organizacje i podmioty propagując idee ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, oraz wspierając środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej.

WIZYTY STUDYJNE, czyli dobre praktyki w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie i kraju.


Szczegółowe informacje na temat wydarzeń animacyjnych i wizyt studyjnych organizowanych przez SZOWES w poszczególnych częściach województwa zachodniopomorskiego dostępne są na stronach działających na danym terenie OWES:

OWES w regionie koszalińskim
OWES w regionie stargardzkim
OWES w regionie szczecineckim
OWES w regionie szczecińskim