Menu

SZOWES

Misją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.


owesSieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.

Nasza oferta stanowi odpowiedź na potrzebę aktywizacji lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystywanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów, umożliwiających,poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej, tworzenie nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.