Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

SZOWES to Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej promująca jej ideę oraz wzmacniająca potencjał lokalnych środowisk i podmiotów ekonomii społecznej.

usługi socjalne, opiekuńcze, zdrowie i uroda

transport, działalność usługowa

usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, krawiectwo, handel i pozostałe usługi

edukacja i kultura, działalność artystyczna, kulturalna, sportowa,

działalność porządniczo–ogrodnicza, usługi komunalne, rozbiórka sprzętu elektronicznego, budownictwo, ogólnobudowlana archiwizacja, usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, usługi psiarni, prace okołobudowlane

usługi komunalne, gastronomiczne, produkcja i przetwórstwo żywności

działalność artystyczna, kulturalna, sportowa, edukacyjna / rekreacja, turystyka i zakwaterowanie, organizacja czasu wolnego turystyczno-rekreacyjnie

Działania pomocowe SZOWES w czasie pandemii koronawirusa

Czym jest SZOWES i jakie oferuje wsparcie? SZOWES to SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Działa

OFERTA SZOWES W ZWIĄZKU Z WALKĄ ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Bezpłatne udostępnienia narzędzia Dobre Wsparcie dla wszystkich podmiotów i organizacji, które tworzą lub mogą stworzyć bazę wolontariuszy/pracowników działających na rzecz osób w potrzebie w czasie kryzysu. Narzędzie

FORMY WSPARCIA SZOWES

Pomagamy poprzez system wsparcia szkoleniowego, doradczego połączonego ze wsparciem animacyjnym w środowisku lokalnym udzielanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska lokalnego oraz samych podmiotów i dostosowanego do specyficznych potrzeb, na podstawie zindywidualizowanego planu wsparcia.

owes_region_szczecinski-1
owes_region_szczeciniecki-1
owes_region_stargardzki-1
owes_region_koszalinski-1

Facebook