Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

SZOWES to Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej promująca jej ideę oraz wzmacniająca potencjał lokalnych środowisk i podmiotów ekonomii społecznej.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

SZOWES partnerem w ramach projektu baSE

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przystąpiła do współpracy międzynarodowej Projekt baSE został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Europejska Agenda Umiejętności 2020 potwierdziła Blueprint jako kluczową inicjatywę w celu stworzenia nowych podejść strategicznych i współpracy na rzecz konkretnych rozwiązań w zakresie rozwoju...

Konferencja „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”

Szanowni Państwo! Niezmiernie miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie organizuje konferencję pt. „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Zaprosiliśmy...

Zapraszamy na transmisję LIVE !

Trwa konferencja w Kołobrzegu! Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział w Szczecinie serdecznie zapraszają na konferencje pn. „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anny Bańkowskiej....

Konferencja „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”

JUŻ JUTRO rozpoczyna się konferencja „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” organizowana przez Szowes Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz PFRON Oddział Zachodniopomorski Szczegóły w tym program dostępne na stronie: https://owes.es/…/zaproszenie-konferencja-ekonomia…/

FORMY WSPARCIA SZOWES

Pomagamy poprzez system wsparcia szkoleniowego, doradczego połączonego ze wsparciem animacyjnym w środowisku lokalnym udzielanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska lokalnego oraz samych podmiotów i dostosowanego do specyficznych potrzeb, na podstawie zindywidualizowanego planu wsparcia.

owes_region_szczecinski-1
owes_region_szczeciniecki-1
owes_region_stargardzki-1
owes_region_koszalinski-1