Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

SZOWES to Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej promująca jej ideę oraz wzmacniająca potencjał lokalnych środowisk i podmiotów ekonomii społecznej.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Rekomendacje nt. wykorzystania środków inwestycyjnych InvestEU

Zapraszamy do lektury materiału wypracowanego przez Zespół roboczy działający przy Social Economy Europe w zakresie usprawnień mogących wpłynąć na realne wykorzystanie finansowania inwestycyjnego przez sektor ekonomii społecznej. Nasz apel  zarówno w wersji krótszej, jak i dłuższej przedstawiamy poniżej. InvestEU policy paper short_InvestEU Policy Paper

Spotkanie sieciujące dla PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Już 6 czerwca 2024 r. w Szczecinie w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie dla podmiotów ekonomii społecznej, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub planują o niego się ubiegać. Spotkanie odbędzie pod Patronatem Honorowym Wojewody Zachodniopomorskiego.To jedyne tego rodzaju spotkanie dla obecnych i przyszłych...

SZOWES partnerem w ramach projektu baSE

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przystąpiła do współpracy międzynarodowej Projekt baSE został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Europejska Agenda Umiejętności 2020 potwierdziła Blueprint jako kluczową inicjatywę w celu stworzenia nowych podejść strategicznych i współpracy na rzecz konkretnych rozwiązań w zakresie rozwoju...

Konferencja „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”

Szanowni Państwo! Niezmiernie miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie organizuje konferencję pt. „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Zaprosiliśmy...

FORMY WSPARCIA SZOWES

Pomagamy poprzez system wsparcia szkoleniowego, doradczego połączonego ze wsparciem animacyjnym w środowisku lokalnym udzielanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska lokalnego oraz samych podmiotów i dostosowanego do specyficznych potrzeb, na podstawie zindywidualizowanego planu wsparcia.

owes_region_szczecinski-1
owes_region_szczeciniecki-1
owes_region_stargardzki-1
owes_region_koszalinski-1