Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

Konferencja „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie organizuje konferencję pt. „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Zaprosiliśmy ponad 140 os. znakomitych gości związanych zawodowo z tematyką wsparcia osób z niepełnosprawnością na dwa dni wystąpień i warsztatów.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 13-14.10.2022 r. w hotelu Vulcan przy ul. Druckiego-Lubeckiego 6a w Szczecinie według następującego planu.

DZIEŃ I (13.10.2022 r.)

(9:30-10:00) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

(10:00-11:00)  OTWARCIE KONFERENCJI

(11.00-15.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (11:00-11:30) Jaka będzie przyszłość Warsztatów Terapii Zajęciowej? Geneza i kierunki zmian standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 2. (11:30-12:00) Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

(12:00-12:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (12:30-13:00) Zachodniopomorska Ekonomia Społeczna jako odpowiedź na potrzeby związane z wdrażaniem rehabilitacji zawodowej w WTZ – /prezentacja/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (13:00-13:30) Dobre praktyki wdrażania standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /panel/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (13:30-14:00) Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (z udziałem przedstawicieli WTZ, ZAZ i biznesu lokalnego) – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

(14:00-14:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (14:30-15:00) Strategiczne wyzwania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
 2. (15:00-15:30) Samostanowienie osób z niepełnosprawnościami. Idea Self-adwokatów – /panel/ Fundacja Pod Aniołem

(15:30-16:30) OBIAD

(16:30-18:30) WARSZTATY PARTYCYPACYJNE:

Grupa I: Self-adwokaci
Temat:
„Self-adwokatura jako narzędzie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym” – warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami
Metoda warsztatowa:
Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotowań konferencji
Prowadzący: Fundacja Pod Aniołem, SZOWES

Grupa II: Terapeuci
Temat:
„Skuteczne narzędzia rehabilitacji zawodowej” – warsztaty dla terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotować konferencji
Prowadzący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

Grupa III: Zarządzający
Temat:
„Kierunki zmian w standardach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej” – warsztaty dla kadry kierowniczej Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Sesja Q&A (transmitowana na żywo)
Prowadzący:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

(19:30) KOLACJA

DZIEŃ II (14.10.2022 r.)

(8:00-9:00) ŚNIADANIE

(09:30-14.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (09:30-10:00) Self-adwokatura – podsumowanie warsztatów – /prezentacja/ Osoby z niepełnosprawnościami ze wsparciem Fundacji Pod Aniołem
 2. (10:00-10:30) Ustawa o ekonomii społecznej w kontekście rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Departament Ekonomii Społecznej lub Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 3. (10:30-11:00) Narzędzia rehabilitacji zawodowej w nowej perspektywie finansowej – /prezentacja/ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zarządzania Strategicznego

(11:00-11:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (11:30-12:00) Osoby z niepełnosprawnościami jako pracownicy. Oczekiwania pracodawców – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (12:00-12:30) Aktualne narzędzia rehabilitacji zawodowej będące w dyspozycji PFRON (CIDON, OWIT, Program kompleksowej rehabilitacji) – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (12:30-13:00) Ścieżki przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnościami – /debata/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

13:00-13:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (13:30-14:00) Sesja podsumowująca część warsztatową – Q&A z ekspertami /sesja pytań i odpowiedzi/

(14:00-14:15) ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

(14:15) OBIAD

 

Organizator zapewnia usługę tłumacza migowego. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (https://www.facebook.com/SZOWESPL) oraz kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC53hEiww4-3-qPguLoY8E9Q).

Miło nam poinformować, że konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.