Logowanie

Zaloguj się do serwisu.


    Warning: Undefined array key 1 in /home/users/parasolrozwoju/public_html/szowes.pl/wp-content/themes/bridge/templates/blog_small_image-loop.php on line 187

Zapraszamy do lektury materiału wypracowanego przez Zespół roboczy działający przy Social Economy Europe w zakresie usprawnień mogących wpłynąć na realne wykorzystanie finansowania inwestycyjnego przez sektor ekonomii społecznej. Nasz apel  zarówno w wersji krótszej, jak i dłuższej przedstawiamy poniżej. InvestEU policy paper short_InvestEU Policy Paper...

Już 6 czerwca 2024 r. w Szczecinie w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie dla podmiotów ekonomii społecznej, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub planują o niego się ubiegać. Spotkanie odbędzie pod Patronatem Honorowym Wojewody Zachodniopomorskiego.To jedyne tego rodzaju spotkanie dla obecnych i przyszłych...

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przystąpiła do współpracy międzynarodowej Projekt baSE został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Europejska Agenda Umiejętności 2020 potwierdziła Blueprint jako kluczową inicjatywę w celu stworzenia nowych podejść strategicznych i współpracy na rzecz konkretnych rozwiązań w zakresie rozwoju...

Szanowni Państwo! Niezmiernie miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" wraz Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie organizuje konferencję pt. "Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej". Zaprosiliśmy ponad...

JUŻ JUTRO rozpoczyna się konferencja „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami" organizowana przez Szowes Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz PFRON Oddział Zachodniopomorski Szczegóły w tym program dostępne na stronie: https://owes.es/...