Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Kim jesteśmy

SZOWES TO SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.
To Partnerstwo: Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacji Nauka dla Środowiska, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacji pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacji Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych KOMES.

Misją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Co robimy?

 • Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej i aktualnie ważnych wydarzeń.
 • Animujemy, czyli AKTYWIZUJEMY I INTEGRUJEMY lokalne społeczności, budujemy partnerstwa, sieci i klastry.
 • Doradzamy, czyli ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY, a także pomagamy pozyskiwać nowe dotacje i zarabiać pieniądze na działalność społeczną.
 • Szkolimy, czyli UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE, jak lepiej i efektywniej działać w podmiocie ekonomii społecznej.
 • Świadczymy usługi, czyli ZWIĘKSZAMY KONKURENCYJNOŚĆ I OBNIŻAMY KOSZTY działalność organizacji pozarządowych i spółdzielni społecznych.
 • Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli DAJEMY DOTACJE I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z nami?

Jeśli jesteś przedstawicielem samorządu:

 • pomożemy Ci przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym, np. bezrobociu
 • przy wsparciu OWES zacieśnisz dialog z mieszkańcami oraz wesprzesz tych, którzy chcą coś zmienić
 • stworzysz nowe miejsca pracy oraz wzmocnisz lokalne organizacje społeczne,
 • staniesz się przyjacielem ekonomii społecznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem:

 • zaczniesz działać a my wesprzemy Ciebie w Twojej aktywności,
 • odnajdziesz lub stworzysz Twoje miejsce pracy,
 • poznasz grupę ludzi, z którymi zaczniesz prowadzić przedsiębiorstwo społeczne

Jeśli jesteś przedsiębiorstwem społecznym:

 • otrzymasz niezbędne dla rozwoju wsparcie merytoryczne, finansowe i administracyjne
 • obniżysz swoje koszty dzięki bezpłatnemu wsparciu księgowemu, prawnemu i marketingowemu,
 • wypracujesz optymalny model biznesowy,
 • odnajdziesz nowych klientów i/lub nowe rynki zbytu,
 • poznasz dobre praktyki.

Jeśli jesteś organizacją pozarządową (podmiotem ekonomii społecznej):

 • otrzymasz wsparcie merytoryczne i administracyjne,
 • rozwiniesz skrzydła w biznesie społecznym,
 • zyskasz stabilność finansową i miejsce pracy,
 • znajdziesz odpowiedzi na problemy społeczności lokalnej,
 • odkryjesz nowe kierunki rozwoju,
 • wyróżnisz się na tle innych organizacji,
 • staniesz się partnerem dla samorządu i firm.

Do pobrania